Sponsrar NAFFI med priser och produkter.Studentfiket stödjer NAFFI.

ED Bygg stödjer NAFFI.

Nyheter
Foruminlägg
Events
KalenderAnvändarpanel

Du måste vara inloggad för att besöka denna sida.

Alla aktiviteter fortsatt pausade tillsvidare (All activities still canceled until further notice)

Publicerad 2021-01-27 kl 18:16

På grund av den rådande pandemin är alla aktiviteter fortsatt pausade tillsvidare. Vi funderar på att testa någon typ av socialt distansierad aktivitet (förmodligen digital), men vi kommer ut med mer information om vi kommer på något! 

 

Due to the ongoing pandemic all activites are still canceled until further notice. We are considering trying some type of socially distanced activity (most likely digital), but we will come out with more information if we figure something out! Alla aktiviteter inställda terminen ut (All activites cancelled for the remaining semester)

Publicerad 2020-11-20 kl 18:24

På grund av de striktare restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kommer vi tyvärr ställa in alla aktiviteter terminen ut. Vi hoppas kunna hålla någon typ av covid-anpassad aktivitetet i början av nästa termin, men det är svårt att ge exakt information i nuläget.

 

Due to harsher restrictions from Folkhälsomyndigheten we will unfortunately have to cancel all activities for the remainder of the semester. We hope we can offer some type of covid friendly activity in the beginning of the next semester, but it's difficult to give exact information at the moment. 

 

 Handlingar höstmötet 2020 (Documents fall meeting 2020)

Publicerad 2020-11-12 kl 23:20

Här kommer alla handlingar och dokument inför höstmötet 2020, som kommer att hållas torsdagen den 19 november 2019 klockan 17:00. På grund av covid-19 kommer mötet hållas digitalt via Zoom (länk nedan).

Zoom-länk

NAFFI Förvaltningsberättelse 19/20

NAFFI Verksamhetsberättelse 19/20

Kallelse höstmöte 2020

Föredragningslista för Höstmöte 2020

Here are all the documents for the upcoming fall meeting, which will be held next Thursday (2020-11-19) at 17:00. Due to covid-19 the meeting will be held digitally via Zoom (link below).

Zoom-link

NAFFI Förvaltningsberättelse 19/20

NAFFI Verksamhetsberättelse 19/20

Kallelse höstmöte 2020

Föredragningslista för Höstmöte 2020Alla aktiviteter inställda t.o.m 19 november 2020 inställda (All activites cancelled until 19 November 2020)

Publicerad 2020-11-02 kl 13:47

På grund av riktlinjer från LiU angående covid-19 avvaktar NAFFI just nu med att arrangera aktiviteter i några veckor framöver. Vi inväntar på uppdatering från LiU och folkhälsomyndigheten och kommer därefter ut med mer information.

 

Due to current guidelines from LiU regarding covid-19 NAFFI will cancel activities for a few weeks. We are waiting for updates from LiU and folkhälsomyndigheten and will release more information soon. Badminton idag inställd (Badminton today cancelled)

Publicerad 2020-10-29 kl 17:57

På grund av osäkerhet kring corona-läget just nu ställs badmintonen idag in. Mer info kommer (inväntar riktlinjer från LiU).

 

Due to uncertainty regarding the current corona situation badminton today is cancelled. More info to come (awaiting guidelines from LiU).Arkivet